KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NGẮN HẠN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc lập kế hoạch đào tạo các nghề ngắn hạn tại Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

1. Các ngành nghề đào tạo ngắn hạn

Thiết kế đồ họa – CorelDraw

Thiết kế đồ họa – Adobe illustrator

Thiết kế đồ họa – Adobe Photoshop

2. Thời gian đào tạo
 

STT

Nghề đào tạo

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

1

Thiết kế đồ họa – CorelDraw

60

12 buổi x 5 tiết

Mở trước

2

Thiết kế đồ họa – Adobe illustrator

90

18 buổi x 5 tiết

 

3

Thiết kế đồ họa – Adobe Photoshop

90

18 buổi x 5 tiết

 

 
3. Địa điểm đào tạo: Phòng máy tính – Trường CTIM
 
4. Số tín chỉ: 3 TC (2 TC lý thuyết + 1 TC thực hành)
 
5. Số tiết: 60 tiết (30 tiết lý thuyết + 30 tiết thực hành)
 
6. Số lượng học viên tối thiểu để mở lớp: 10 học viên

Mọi chi tiết xin liên hệ qua SĐT: 028.54135031 - Khoa Công Nghệ Thông Tin CTIM

TTTS
Gọi 0977 65 66 69