Thông báo khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ II năm học 2022-2023

Ngày tạo 30/01/2023

 -  8.167 Lượt xem

1.Đối tượng: Sinh viên các khóa 23, khóa 24.
2.Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/01/2023 đến 07/04/2023 (10 tuần).
3.Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website https://dghp.ctim.edu.vn (mỗi môn học chỉ đánh giá 01 lần).
4.Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua website:
Bước 1: Truy cập website https://dghp.ctim.edu.vn hoặc truy cập website https://www.ctim.edu.vn chọn menu Sinh viên/Khảo sát người học.
Bước 2: Sinh viên đăng nhập tài khoản (Tên đăng nhập là Mã số sinh viên, Mật khẩu: Là mật khẩu của tài khoản thi trắc nghiệm online).
Bước 3: Chọn môn học theo Khoa/Bộ môn quản lý môn học, click nút Tìm kiếm, Hệ thống sẽ hiện thị danh sách các môn học thuộc Khoa/Bộ môn quản lý ở bên dưới. 
Bước 4: Tìm đến các môn học trong học kỳ và chọn bằng cách click vào Mã môn học hoặc nút Click đây, khi đó sẽ hiển thị một Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II (2022-2023) gồm có 04 phần A, B, C (bao  gồm 15 câu hỏi) và phần D (Ý kiến khác: sinh viên nhập ý kiến đóng góp nếu có).
Bước 5: Đọc câu hỏi khảo sát và chọn các mức độ đánh giá từ 1 – 5 lần lượt cho đến hết 15 câu hỏi.
Bước 6: Nhập Mã bảo vệ và nhấn nút Gửi đánh giá.
5.Lưu ý:
- Sinh viên xem clip hướng dẫn đánh giá môn học tại: https://by.com.vn/bplwP
- Ý kiến khảo sát sẽ được bảo mật và được sử dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
- Tại bước 2, sinh viên lưu ý các môn học sau:
+ Môn học Tiếng Anh 2: chọn “Khoa Ngoại ngữ”.
+ Môn học Tin học:  chọn “Khoa Công nghệ thông tin”.
+ Môn học Giáo dục thể chất 2, Giáo dục chính trị: chọn “Phòng Đào tạo”.
phongkhaothi

Liên hệ

15 Trần Văn Trà, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh

Hotline/Tư vấn tuyển sinh: 091 6666 164 - 0977 65 66 69 - 0975 47 8484 - 0975 46 8484

Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

Phòng Đào tạo: (028) 5 4135 008 - email: daotao@ctim.edu.vn 

Phòng Công tác sinh viên: (028) 5 4135 011 - email: vhven@ctim.edu.vn 

  

 
 
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69