Lịch học, nội quy và danh sách sinh viên môn GDQP&AN năm 2022

245 Lượt xem

- Thời gian học: từ ngày 28/11/2022 đến ngày 07/12/2022 (Sáng: 07h00 – 11h15, chiều: 13h00 – 17h15).

-  Giải lao 30 phút: Sáng: 09h00 – 09h30, chiều: 15h00 – 15h30.
- Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

https://ctim.edu.vn/thong-bao-ve-tkb-noi-quy-va-danh-sach-sinh-vien-trinh-do-cao-dang-hoc-mon-gdqp-an-nam-7131308341.html

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69