Lịch thi học kì 2 năm học 2019-2020

Ngày tạo 19/05/2020

 -  2.231 Lượt xem

Sinh viên xem lịch thi Học kì 2 năm học 2019-2020

Có mặt đúng giờ, đúng phòng thi. Mang theo Thẻ sinh viên.

Xem lịch thi Học kì 2 năm học 2019-2020 tại đây:

https://ctim.edu.vn/lich-thi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-thi-lan-1-7120386973.html

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69