Lịch thi học kỳ 1 (2022-2023) - Lần 1

Ngày tạo 27/10/2022

 -  25.129 Lượt xem

1.Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 22, Khóa 23, Khóa 24 và sinh viên các Khóa 19, 20, 21 đăng ký trả nợ. 
2.Lịch thi: 
- Theo lịch thi đính kèm
- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ I (2022-2023) - Lần 1.
3.Lưu ý: 
- Sinh viên còn nợ học phí thì không có tên trong danh sách dự thi.
- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.
- Sinh viên có điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ của học kỳ I năm học 2022-2023 dưới 5,0 điểm theo thang điểm 10 thì không được tham dự kỳ thi này.
- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trước 17h00 ngày 07/11/2022 (Thứ Hai) (tầng trệt, SĐT: 028.54135028)
Đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên thực hiện đúng theo thông báo này./.
 

1. Thông báo lịch thi học kỳ I (2022-2023) - Lần 1: Xem tiếp

2. Danh sách sinh viên nợ học phí, đóng học phí không đúng hạn,:
- Khóa 22: Xem tiếp
- Khóa 23: Xem tiếp
phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x