Lịch thi học kỳ 3 (2022-2023) - Lần 2

Ngày tạo 30/08/2023

 -  2.143 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo Lịch thi học kỳ 3 (2022-2023) - Lần 2 như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 24, Khóa 23 và sinh viên các Khóa 20, 21, 22 đăng ký trả nợ.
2. Lịch thi: 
- Theo lịch thi đính kèm.
- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ 3 (2022-2023) - Lần 2.
3. Lệ phí thi lại: 150.000 đ/01 môn học (Nộp thông qua ngân hàng trước ngày 07/09/2023)
- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.
- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: LP L2 HK3 2022-2023 môn … Ho và tên sinh viên … Mã số SV…
(Ví dụ: LP L2 HK3 2022-2023 Quan Tri Hoc Nguyen Van A 2110100001)
4. Lưu ý: 
- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.
- Sinh viên có điểm trung bình chung các điểm kiểm tra của học kỳ 3 năm học 2022-2023 dưới 5,0 điểm theo thang điểm 10 thì không được tham dự kỳ thi này.
- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng (tầng trệt, SĐT: 028.54135028).
 
phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x