MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ 3 PHA

19.389 Lượt xem

MẠCH ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ 3 PHA

Phần 1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ, ĐẤU NỐI MẠCH ĐỘNG LỰC, MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRÊN THIẾT BỊ THỰC TẾ.

Giảng viên: ThS. Phạm Văn Dũng

Yêu cầu: Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực cho hệ thống sau:

  • Nhấn ONT, động cơ chạy thuận, đèn xanh T sáng.
  • Nhấn ONN, động cơ chạy nghịch, đèn xanh N sáng.
  • Nhấn OFF, động cơ dừng
  • Khi có nguồn cấp cho mạch điều khiển đèn vàng sáng
  • Khi bị quá tải, động cơ dừng, đèn đỏ sáng.

Lưu ý: Khi động cơ không thể đảo chiều khi đang hoạt động

Xem tại đây: 

./Media/files/B%C3%80I%202_%20%C4%90%E1%BA%A2O%20CHI%E1%BB%80U%20QUAY%20%C4%90%E1%BB%98NG%20C%C6%A0%203%20PHA.pdf

 

 

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x