Mức đóng học phí các ngành theo tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 21

Ngày tạo 10/03/2020

 -  3.587 Lượt xem

      Căn cứ quy định mức đóng học phí tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 21 niên khóa 2019 - 2022 của các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện tử như sau: 

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69