Mức đóng học phí các ngành theo tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 21

7.546 Lượt xem

      Căn cứ quy định mức đóng học phí tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 21 niên khóa 2019 - 2022 của các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện tử như sau: 

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69