TB về khiếu nại và phúc khảo điểm thi kết thúc môn học HK I (2023-2024) - Lần 1

Ngày tạo 13/12/2023

 -  2.551 Lượt xem

Cao đẳng CTIM thông báo về việc khiếu nại điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và phúc khảo điểm thi kết thúc môn học học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:
1.Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học học kỳ I năm học 2023-2024.
2.Thời gian: 
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 11/12/2023 đến 22/12/2023. 
- Thời gian thông báo kết quả: Ngày 27/12/2023.
3.Lệ phí: 
- Lệ phí phúc khảo: Theo thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán.
- Lệ phí thắc mắc, khiếu nại điểm: Không nộp lệ phí.
 
==================
 
1. Nội dung thông báo: Tải về
2. Cổng thông tin đào tạo: http://online.ctim.edu.vn
3. Hướng dẫn phúc khảo: Tải về
4. Hướng dẫn đối chiếu điểm: Tải về
5. Mẫu đơn phúc khảo: Tải về
6. Mẫu phiếu điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên): Tải về
phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x