Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

2.466 Lượt xem

Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69