Quy định về mức đóng học phí theo tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 21 niên khóa 2019-2022

Ngày tạo 10/03/2020

 -  733 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-CĐBC ngày 26/4/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp quy định về mức đóng học phí tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 21 niên khóa 2019-2022 như sau:

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69