Quy định về mức đóng học phí theo tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 25 niên khóa 2023-2026

654 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-CĐBC ngày 29/03/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp quy định về mức đóng học phí tín chỉ bậc Cao đẳng khóa 25 niên khóa 2023-2026 như sau:

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x