Quy định về mức đóng Ký túc xá và các khoản thu khác áp dụng năm học 2023-2024

712 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-CĐBC ngày 29/03/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp quy định về mức đóng Ký túc xá và các khoản thu khác áp dụng từ năm học 2023-2024 như sau:

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x