QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU, CHI HỌC PHÍ

Ngày tạo 11/03/2020

 -  6.962 Lượt xem

  Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-CĐBC ngày 24/8/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Quy trình Quản lý thu, chi học phí như sau: click vào đây để xem

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69