Quyết định 75/QĐ-CĐBC Ban hành Quy định Tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến

2.179 Lượt xem

Quy định Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun theo hình thức thi trực tuyến của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Quyết định ban hành: Xem tiếp

Quy định Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun theo hình thức thi trực tuyến: Xem tiếp

Mẫu giấy làm bài: Xem tiếp

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x