QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) NĂM 2021

1.281 Lượt xem

Ngày 30/03/2022 là thời hạn cuối thực hiện việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021

Cán bộ - giảng viên - nhân viên có nhu cầu ủy quyền quyết toán hoặc nhận chứng từ khấu trừ thuế vui lòng đăng ký trước ngày 25/3/2022 tại phòng Kế toán - Tài vụ theo từng trường hợp cụ thể như sau: 
 
1. Công văn số 02/KTTV ngày 08/03/2022 về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021 đối với Cán bộ - giảng viên - nhân viên trường CTIM. (click vào đây để xem) (Mẫu ủy quyền đính kèm tại đây)
 
2.Thông báo số 03/TB-KTTV ngày 08/03/2022 về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2021. (click vào đây để xem)
 
Thông tin cần cung cấp khi đăng ký xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm:
 
   - Họ tên:
 
   - Mã số thuế:
 
   - Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân liên quan mã số thuế:                Ngày cấp:               Nơi cấp
 
   - Số điện thoại di động: 
 
Những thông tin trên gửi về địa chỉ email: pbcli@ctim.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Bà Phạm Bạch Cam Li (SĐT: 028.54135010).
Phòng Kế toán - Tài vụ
Gọi 0977 65 66 69
x