SCADA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

1.101 Lượt xem

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

SCADA  là chữ viết tắt của Supervisory Control  And Data Acquisition- Bộ phận tự động hóa trong lưới điện nhằm giám sát, điều khiển  và thu thập dữ liệu các phần tử trong hệ thống điện.

 

 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69