Sửa đổi, cập nhật, bổ sung trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉ với 5 ngành khoa Kinh tế khóa 25

Ngày tạo 20/06/2023

 -  1.019 Lượt xem

Chương trình đào tạo sửa đổi, cập nhật, bổ sung trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉ với 5 ngành khoa Kinh tế : Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - ngân hàng, Ngành Logistic, Ngành Thuong mại điện tử Khóa 25.

 

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69