TB 105 Về việc tổ chức thi học kỳ III năm học 2019 - 2020 sớm so với kế hoạch

Ngày tạo 05/08/2020

 -  275 Lượt xem

Thông báo số 105/TB-CĐBC ngày 04/8/2020 về việc tổ chức thi học kỳ III năm học 2019 - 2020 sớm so với kế hoạch: Tải về

Nội dung chi tiết Thông báo số 105/TB-CĐBC ngày 04/8/2020 về việc tổ chức thi học kỳ III năm học 2019 - 2020 sớm so với kế hoạch

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69