TB 132 về phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2019-2020

Ngày tạo 01/10/2020

 -  468 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2019-2020 như sau:

 

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2019-2020.
2. Thời gian:
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 21/9/2020 đến 30/9/2020.
- Thời gian thông báo kết quả: Từ ngày 01/10/2020 đến 06/10/2020.
3. Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/01 học phần.

 Xem tiếp

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69