TB 137/TB-CĐBC về Lịch thi Học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày tạo 08/03/2020

 -  875 Lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 18, 19, 20 và sinh viên các Khóa 15, 16, 17 đã đăng ký học trả nợ (Theo danh sách đính kèm)
Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân (http://online.ctim.edu.vn) để xem lịch thi Học kỳ I (2018-2019): môn thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi
 
Ghi chú: 
- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định (Lầu 1). 
- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: sinh viên liên hệ Phòng CTSV & QHDN để được cấp lại.
- Sinh viên K19, K20 có điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ dưới 5.0 đ thì không được tham dự kỳ thi này.
 
---------------------------------------
 

 

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69