TB 187 Về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đối với sinh viên trình độ cao đẳng từ Khóa 24 đến Khóa 26

Ngày tạo 26/12/2023

 -  997 Lượt xem

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
Gọi 0977 65 66 69
x