TB khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2022-2023

2.626 Lượt xem

Trường Cao đẳng CTIM thông báo về việc khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2022-2023 như sau:
1.Đối tượng: Sinh viên các khóa 23, khóa 24.
2.Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/05/2023 đến 28/07/2023 (10 tuần).
3.Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website https://dghp.ctim.edu.vn (mỗi môn học chỉ đánh giá 01 lần).
4.Hướng dẫn thực hiện: Xem clip
phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69