TB Lịch thi học kỳ III năm học 2019-2020 (Thi lần 1)

Ngày tạo 07/08/2020

 -  5.387 Lượt xem

Căn cứ Thông báo số 105/TB-CĐBC ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần HKIII năm học 2019-2020 sớm so với kế hoạch, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo lịch thi học kỳ III năm học 2019-2020 (Lần 1) như sau

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 20, Khóa 21 và sinh viên các Khóa 17, 18, 19 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 

2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi: Đính kèm  (hoặc truy cập http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào trang web http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ III năm học 2019-2020 (Lần 1).

3. Lưu ý:

- Sinh viên còn nợ học phí thì không được tham dự kỳ thi này.

- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.

- Sinh viên Khóa 19, Khóa 20, Khóa 21 có điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ dưới 5.0đ thì không được tham dự kỳ thi này.

- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định (tầng trệt, SĐT: 028.54135028).

 

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69