TB số 68/TB-CĐBC về lịch thi HKIII năm học 2018-2019

Ngày tạo 05/03/2020

 -  900 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-CĐBC ngày 30/8/2018 của Hiệu trưởng về việc điều chỉnh kế hoạch năm học 2018 -2019, nay thông báo lịch thi học kỳ III năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 19, Khóa 20 và sinh viên các Khóa 16, 17, 18 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 

2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm: xem chi tiết

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào  trang web http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ III năm học 2018-2019.

3. Lưu ý:

- Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để xem lịch thi.

- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.

- Sinh viên Khóa 19, Khóa 20 có điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ dưới 5.0đ thì không được tham dự kỳ thi này.

- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định (tầng trệt)

 

Phòng Khảo thí và Kiểm định
Gọi 0977 65 66 69