TB về nhận Bằng tốt nghiệp năm 2019 - Đợt 2

Ngày tạo 01/06/2020

 -  2.599 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-CĐBC và Quyết định số 210/QĐ-CĐBC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về Công nhận tốt nghiệp sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 18 (2016-2019), Khóa 17 (2015-2018) và Khóa 16 (2014-2017) năm 2019- Đợt 2.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69