Thời khóa biểu học tập trực tuyến trình độ cao đẳng Khóa 23 HK 1 NH 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 04/10/2021) - Giai đoạn 2

6.029 Lượt xem

- Thời khóa biểu học giai đoạn 2: gồm các học phần mới được triển khai và các học phần môn học chung. sinh viên vẫn tiếp tục học cho đến khi kết thúc.

Lưu ý
- Sinh viên xem danh sách Nhà trường đã gửi để biết mình học lớp nào, sau khi biết lớp mới có thể xem được thời khóa biểu.
- Đây là thời khóa biểu giai đoạn 2, sinh viên sẽ học đầy đủ các môn còn lại và các môn học chung đang học trong giai đoạn 1 (Riêng học phần Giáo dục thể chất 1 sẽ thông báo TKB sau).
- Tiết: 12345 (Buổi sáng) bắt đầu từ 7h:10 đến 11h:10 - Tiết: 67890 (Buổi chiều) bắt đầu từ 13h:00 đến 17:00.
- Sinh viên cài đặt và chuẩn bị sẵn các ứng dụng học tập trực tuyến: Zoom Cloud Meetings, Google Meet, Google Classroom. 
- Giảng viên phụ trách môn học sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến ứng dụng và tương tác qua Group Zalo cho sinh viên đăng nhập (ID, mật khẩu, link).
- Sinh viên thực hiện đúng nội quy học tập trực tuyến (Click xem tại đây).
- Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu, sinh viên vui lòng liên hệ Thầy Lâm (Phòng Đào tạo), số điện thoại: 0977.290.946 để được hỗ trợ.
 
+ HƯỚNG DẪN XEM THỜI KHÓA BIỂU
- CÁCH 1: Xem thời khóa biểu của từng cá nhân trên cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn (Khuyến khích sinh viên nên xem cách này)
 
CÁCH 2: Xem thời khóa biểu của từng lớp
 
Ghi chú:
- Nếu sinh viên xem thời khóa biểu bằng cách 2, một số lớp có học phần nhiều nhóm, để biết mình học nhóm nào, sinh viên liên hệ khoa chủ quan để nắm thông tin.
- Các học phần học giai đoạn 2 được tô nền màu vàng.
 
Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x