Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023

1.125 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ học kỳ 1 theo kế hoạch như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69