TB về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (năm học 2021-2022)

1.217 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch Đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ II theo Kế hoạch như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69