Thông báo dời lịch thi buổi sáng ngày 04-04-2022 sang các ngày khác

3.797 Lượt xem

Thực hiện Thông báo số 33/QĐ-CĐBC ngày 25 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc tổ chức học trực tuyến học phần thực hành môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022;

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo Điều chỉnh lịch thi Ca 1, Ca 2 sáng ngày 04/04/2022 kỳ thi kết thúc học phần HK2 (2021-2022) - Lần 1 như sau:

 

STT

Tên HP

Khóa học

Ngành học

Lớp SV

Lịch cũ

Lịch mới

Phòng thi

 

 

 

 

 

Giờ thi

Thứ

Ngày thi

Giờ thi

Thứ

Ngày thi

 

1

Grammar 1

23

Tiếng Anh

C23TA

09h30

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Hai

04/04/2022

PM 3

2

Tiếng Anh chuyên ngành

22

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C22CK1, C22CK2, C22CK3

09h30

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Hai

04/04/2022

PM 1

3

Tiếng Anh chuyên ngành

22

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C22CK1, C22CK2, C22CK3

09h30

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Hai

04/04/2022

PM 2

4

Lắp ráp và cài đặt máy tính

23

Công nghệ thông tin

C23TH1, C23TH2

07h45

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Ba

05/04/2022

PM 2

5

Lắp ráp và cài đặt máy tính

23

Công nghệ thông tin

C23TH1, C23TH2

07h45

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Ba

05/04/2022

PM 4

6

Lắp ráp và cài đặt máy tính

23

Công nghệ thông tin

C23TH3, C23TH4

07h45

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Ba

05/04/2022

PM 1

7

Lắp ráp và cài đặt máy tính

23

Công nghệ thông tin

C23TH3, C23TH4

07h45

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Ba

05/04/2022

PM 3

8

Nguyên lý kế toán

23

Kế toán, Tài chính-Ngân hàng

C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2

09h30

Thứ Hai

04/04/2022

07h45

Thứ Tư

06/04/2022

A1.7

9

Nguyên lý kế toán

23

Kế toán, Tài chính-Ngân hàng

C23KT1, C23KT2, C23TC1, C23TC2

09h30

Thứ Hai

04/04/2022

07h45

Thứ Tư

06/04/2022

A1.11

10

Writing 2

22

Tiếng Anh

C22TA1, C22TA2

07h45

Thứ Hai

04/04/2022

15h15

Thứ Tư

06/04/2022

A1.7

 

phongkhaothi
x

Gọi 0977 65 66 69