Thông báo gia hạn phúc khảo, khiếu nại điểm thi học kỳ 3 năm học 2021-2022

1.504 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp gia hạn về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:
1.Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2021-2022.
2.Thời gian: 
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 08/08/2022 đến 12/08/2022. 
- Thời gian thông báo kết quả: Ngày 19/08/2022 (Thứ Sáu).
3.Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/01 học phần
 
-------------------------
Hướng dẫn làm đơn: Xem tiếp
- Mẫu đơn phúc khảo: Dowload
- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên): Dowload
- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho giảng viên): Dowload

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69