Thông báo lịch thi học kỳ I (2021-2022) - Lần 1

1.331 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I (2021-2022) - Lần 1 như sau

Xem chi tiết

  1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 21, Khóa 22, Khóa 23 và sinh viên các Khóa 18, 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 
  2. 2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm (hoặc truy cập http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào trang web http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ I (2021-2022) - Lần 1.

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69