Thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 (Điều chỉnh lần thứ 4)

1.828 Lượt xem

Thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2020-2021 (Điều chỉnh lần thứ 4) xem tiếp

Danh sách sinh viên: Xem tiếp

 

1.   Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 21 và sinh viên các Khóa 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo)

2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm (hoặc truy cập http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ III năm học 2020-2021 (Lần 1).

phongkhaothi
x

Gọi 0977 65 66 69