Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2020-2021 (Đợt 2)

1.000 Lượt xem

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2020-2021 (Đợt 2): xem tiếp

Danh sách sinh viên: Xem tiếp

 

1.  Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 21, Khóa 22 và sinh viên các Khóa 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo)

2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm.

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào trang web http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ III (2020-2021) - Lần 2.

3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Nộp thông qua ngân hàng)

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: MSSV+HVT+L2MH+NH20-21HK2

Ví dụ: Nguyễn Văn Tuấn, Mã số sinh viên 2010010001 nộp tiền thi lại lần 2 học kỳ 3 năm học 2020-2021 môn Hệ điều hành thì ghi cú pháp như sau: "2010010001+NVT+L2HDH+NH20-21HK3"

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69