TB về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5)

780 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-CĐBC ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2021-2022;

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69