Thông báo về việc phát chứng chỉ GDQP&AN đối với sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 24 và sinh viên học lại các Khóa 21, Khóa 22 và Khóa 23, thời gian học từ ngày 28/11/2022 đến ngày 07/12/2022 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày tạo 21/09/2023

 -  6.017 Lượt xem

Nhà trường thông báo về việc phát chứng chỉ GDQP&AN đối với sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 24 và sinh viên học lại các Khóa 21, Khóa 22 và Khóa 23, thời gian học từ ngày 28/11/2022 đến ngày 07/12/2022 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cụ thể như sau

 

Sinh viên xem danh sách để biết thông tin về STT (số thứ tự) và Đại đội để nhận chứng chỉ.

Danh sách tại đây: Link

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x