Thông báo sinh viên xem phòng thi, ngày thi, giờ thi học kỳ 3 năm học 2021-2022

4.660 Lượt xem

Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn/ để xem phòng thi, ngày thi, giờ thi học kỳ 3 năm học 2021-2022

Lưu ý: 

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi.

- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.

- Sinh viên còn nợ học phí thì không có tên trong danh sách dự thi.

- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng (tầng trệt, SĐT: 028.54135028). Sinh viên vui lòng phản hồi về Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trước 14h00 ngày 08/07/2022 (Thứ Sáu). Sau thời gian này, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng sẽ không giải quyết.

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x