Thông báo tuyển sinh khóa 29.2 - Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 3 năm 2024

Ngày tạo 17/01/2024

 -  962 Lượt xem

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Khóa 29.2 - Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy (gọi tắt là Liên thông Đại học chính quy), cụ thể như sau:

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
Gọi 0977 65 66 69
x