Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2020 - Đợt 2

5.797 Lượt xem

Căn cứ vào kết quả xét và công nhận tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2 của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng Khóa 17, Khóa 18 và Khóa 19. Nhà trường thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69