Thông báo về đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ I năm học 2020-2021

Ngày tạo 19/08/2020

 -  4.661 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ I như sau

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69