Thông báo về đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày tạo 06/03/2020

 -  289 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc cho sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 20 và Khóa 21 đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69