Thông báo về đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ II năm học 2020-2021

Ngày tạo 02/12/2020

 -  3.396 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ II như sau

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69