Thông báo về đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ III năm học 2019-2020

Ngày tạo 22/05/2020

 -  32.613 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ III như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69