Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ I (2020-2021) - Đợt 2

Ngày tạo 19/08/2020

 -  2.807 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ I theo Kế hoạch như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69