Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ III (2020-2021) - Đợt 1

Ngày tạo 26/03/2021

 -  1.045 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ III theo Kế hoạch như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x