Thông báo về Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021-2022

2.001 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021-2022 như sau

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

 

 1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 21, khóa 22, khóa 23.
 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 19/11/2021 (10 tuần).
 3. Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website https://dghp.ctim.edu.vn (mỗi học phần chỉ đánh giá 01 lần).
 4. Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua website:

  Bước 1: Truy cập website https://dghp.ctim.edu.vn hoặc truy cập website https://www.ctim.edu.vn chọn menu Sinh viên/Khảo sát người học.

        Bước 2: Chọn Khoa/Bộ môn quản lý học phần, click nút Tìm kiếm, Hệ thống sẽ hiện thị danh sách các học phần thuộc Khoa/Bộ môn quản lý ở bên dưới.

        Bước 3: Tìm đến các học phần trong học kỳ và chọn bằng cách click vào Mã học phần hoặc nút Click đây, khi đó sẽ hiển thị một Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I (2021-2022) gồm có 04 phần A, B, C (bao  gồm 15 câu hỏi) và phần D (Ý kiến khác: sinh viên nhập ý kiến đóng góp nếu có).

        Bước 4: Đọc câu hỏi khảo sát và chọn các mức độ đánh giá từ 1 – 5 lần lượt cho đến hết 15 câu hỏi.

         Bước 5: Nhập Mã bảo vệ và nhấn nút Gửi đánh giá.

 1. Lưu ý:
 • Sinh viên xem clip hướng dẫn đánh giá học phần tại: https://www.youtube.com/watch?v=dhZ34Pnf7fs&feature=youtu.be
 • Ý kiến khảo sát sẽ được bảo mật và được sử dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
 • Tại bước 2, sinh viên lưu ý các học phần sau:
 • Học phần Tiếng Anh 1: chọn “Khoa Ngoại ngữ”.
 • Học phần Tin học:  chọn “Khoa Công nghệ thông tin”.
 • Học phần Giáo dục thể chất 1, Giáo dục chính trị, Kỹ năng giao tiếp và văn hóa doanh nghiệp: chọn “Phòng Đào tạo”.

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69