Thông báo về khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 3 năm học 2021-2022

Ngày tạo 23/05/2022

 -  3.903 Lượt xem

Xem tiếp

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 22, khóa 23.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/07/2022 (10 tuần).

3. Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website http://dghp.ctim.edu.vn (mỗi học phần chỉ đánh giá 01 lần).

4. Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua web:

Bước 1: Truy cập website http://dghp.ctim.edu.vn hoặc truy cập website http://www.ctim.edu.vn chọn menu Sinh viên/Khảo sát người học.

Bước 2: Chọn Khoa/Bộ môn quản lý học phần, click nút Tìm kiếm, Hệ thống sẽ hiện thị danh sách các học phần thuộc Khoa/Bộ môn quản lý ở bên dưới.

Bước 3: Tìm đến các học phần trong học kỳ và chọn bằng cách click vào Mã học phần hoặc nút Click đây, khi đó sẽ hiển thị một Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III (2021-2022) gồm có 04 phần A, B, C (bao  gồm 15 câu hỏi) và phần D (Ý kiến khác: sinh viên nhập ý kiến đóng góp nếu có).

Bước 4: Đọc câu hỏi khảo sát và chọn các mức độ đánh giá từ 1 – 5 lần lượt cho đến hết 15 câu hỏi.

Bước 5: Nhập Mã bảo vệ và nhấn nút Gửi đánh giá.

5. Lưu ý:

* Sinh viên xem clip hướng dẫn đánh giá học phần tại: https://www.youtube.com/watch?v=dhZ34Pnf7fs&feature=youtu.be

* Ý kiến khảo sát sẽ được bảo mật và được sử dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

* Tại bước 2, sinh viên lưu ý các học phần sau: Học phần Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp; Pháp luật: chọn Phòng Đào tạo.

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69