Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ngày tạo 03/12/2020

 -  7.291 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2020-2021.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69