Thông báo Về nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão đối với sinh viên trình độ cao đẳng

5.200 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 85/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CTIM về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023; 

Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão đối với sinh viên trình độ cao đẳng như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69