Thông báo về phúc khảo bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ngày tạo 08/01/2021

 -  6.920 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau

1.   Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021.

2.   Thời gian:

-  Thời gian nhận đơn: Từ ngày 07/01/2021 đến 20/01/2021.

-  Thời gian thông báo kết quả: Từ ngày 25/01/2020 đến 29/01/2020

3.   Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/01 học phần.

4. Thủ tục: Xem tiếp

Mẫu đơn

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69